ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Kino KINEMATOGRAF

Muzeum Kinematografii w dawnej wozowni pałacu K.Scheiblera w Łodzi

otwarcie: 2006 rok
architektura: arch. Włodzimierz Krokowski

Akustyczne rozwiązania nawiązują do "historyczności" obiektu.