ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Kino KULTURA - Sala REJS,
Krakowskie Przedmieście, Warszawa

architektura: arch Stefan Żółtowski

Sala wielofunkcyjna kinowo-konferencyjna z kabinami tłumaczy.

Nowatorskie rozwiązania akustyczne wnętrza z zastosowaniem po raz pierwszy w Polsce systemu Whisper - Walls.