ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

MULTIPLEX Helios - Rzeszów

Pierwszy multipleks Helios w Polsce

architektura: arch. Radosław Kurzyp

Cztery sale kinowe.

Stworzono nowy schemat konstrukcyjny i akustyczny multipleksu.

Ze względu na bliskość Politechniki Rzeszowskiej jedna z sal kinowych została zaprojektowana jako wielofunkcyjna, kinowo - wykładowa.