ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Sala Przeglądowa w budynku F TVP S.A.
przy ul. Woronicza 17 w Warszawie

Sala kinowo - konferencyjna

architektura: architekci T. Gamdzyk i W. Kawęczyński