ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Politechnika Rzeszowska - Sala Wielofunkcyjna

Regionalne Centrum Dydaktyczno - Konferencyjne i Biblioteczno - Administracyjne

architektura: BPBO BUDOPOL SA
Paweł Łuszcz, Monika Karpińska, Dorota Kulma, Rafał Rogulski
otwarcie: 2011

Sala Wielofunkcyjna
liczba miejsc: 400
kubatura akustyczna: ca 2000 m3