ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Sala Teatralna PWST
im. Ludwika Solskiego w Krakowie

architektura: Atelier Loegler, Romuald Loegler