ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Teatr Syrena

Przebudowa i rozbudowa

architektura: PROART Pracownia Architektoniczno - Konserwatorska Anna Rostkowska
otwarcie: 2004

liczba miejsc: 395
kubatura akustyczna: 1980 m3