ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Teatr Impresaryjny im. W.Gniazdowskiego
we Włocławku

architektura: ARHEAD Sp. z o.o.

otwarcie: 2014 rok.