ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Telewizyjne Studio Nagraniowe

Cyfrowy Polsat

Studio do nagrań wielkich widowisk telewizyjnych.

kubatura: ponad 13 000m3
rok oddania: 2015r

architektura: Marcin Desput AGR Group sp. z o.o.
konstrukcja: Marcin Awier, Krzysztof Rogowski AGR Group sp. z o.o.

akustyka: Ewa Więckowska - Kosmala, Magda Czechowska | ewkAkustika