ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

O firmie

"Tandem architekt-akustyk stworzony u zarania koncepcji obiektu widowiskowego gwarantuje sukces realizacyjny.
Potwierdza to praktyka, bo wszystkie nasze obiekty oceniane jako dobre zawsze były w takiej symbiozie tworzone."

Naszym celem jest zapewnienie piękna i szlachetności dźwięku w otaczającym nas świecie. Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny akustyki wnętrz i budowlanej ochrony przed hałasem. Nasze umiejętności są najbardziej widoczne tam, gdzie od jakości materiałów i zastosowanych rozwiązań zależy odbiór dzieła czyli w salach koncertowych, teatrach, kinach. Dbamy by wytłumić dźwięki niepożądane i stworzyć środowisko akustycznie przyjazne człowiekowi.

Nasza pracownia akustyki może poszczycić się tak prestiżowymi projektami i realizacjami jak modernizacja akustyczna widowni Sali im. St. Moniuszki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, Teatr Narodowy, Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, Sali Teatralnej - Collegium Nobilium w Akademii Teatralnej w Warszawie, Teatr Syrena w Warszawie, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, Sala teatralna PWST w Krakowie, Polska Filharmonia Bałtycka, Filharmonia Białostocka, Filharmonia Opolska, Filharmonia Lubelska, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach, Filharmonia Zabrzańska, Filharmonia Częstochowska Filharmonia Olsztyńska, Nowe obiekty dla Akademii Muzycznej w Łodzi, projektami akustyki i modernizacji kin warszawskich jak Rejs, Femina, Atlantic, Kinoteka, a także specjalistycznymi studiami na licencji THX Sound System i Dolby Premier jak WFDi F Film Studio w Warszawie, Toya Sound Studios w Łodzi, Dreamsound Studio w Warszawie czy Studio Muzyki Filmowej (Studio Lyncha) w EC1 - Wschód w Łodzi.

Zapraszamy do działu Realizacje i na facebook.com/ewkAkustika!

Konkursy i wyróżnienia

W dziedzinie akustyki zdobyte ze znakomitymi polskimi architektami:
 • II Nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Myzycznych nr 1 przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 
 • Wyróżnienie Honorowe w Konkursie na opracowanie  koncepcji nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Myzycznych nr 1 przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 
 • II Nagroda w Konkursie na opracowanie na opracowanie koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie
 • II Nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Fary Gubińskiej jako Centrum Kultury i Komunikacji w ramach projektu: Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki.
 • II Nagroda w Konkursie na opracowania koncepcji budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • II Nagroda w konkursie architektonicznym na Filharmonię Olsztyńską
 • Wyróżnienie honorowe na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu
 • I miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialne) w ramach projektu pn. "Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego"
 • I miejsce w konkursie architektonicznym na Praski Dom Kultury - Plac Weteranów w Warszawie
 • I miejsce w międzynarodowym konkursie architektonicznym Teatr w Budowie (Sala Operowa) wLublinie
 • II miejsce w międzynarodowym konkursie na Muzeum Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich przy ul. Tamka w Warszawie
 • II miejsce w konkursie architektonicznym na Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach
 • II miejsce w architektonicznym konkursie na Centrum Kongresowe w Krakowie
 • II i III miejsce oraz wyróżnienie w architektonicznym konkursie na Filharmonię Szczecińską
 • Wyróżnienie w konkursie architektonicznym na Teatr Polski w Szczecinie

Referencje

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"…Filharmonia Opolska uzyskała nowoczesną salę koncertową na 495 miejsc , której głównym atutem jest wspaniała akustyka.
Z całym przekonaniem polecamy Panią Ewę Więckowską - Kosmalę jako profesjonalnego projektanta wnętrz w dziedzinie akustyki."

Waldemar Olszewski
Dyrektor Naczelny
Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"…Filharmonia Świętokrzyska (…) składa wyrazy uznania dla Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali wraz z Zespołem za fachowe i rzetelne wykonanie projektów technologii akustyki wnętrz budynku Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach (siedziby Filharmonii), a w szczególności sal: koncertowej, kameralnej i prób orkiestry oraz garderób - ćwiczeniówek dla muzyków.
Dzięki projektowi akustyki wykonanemu przez Panią Ewę Więckowską - Kosmalę wraz z Zespołem powstały sale i pomieszczenia, które są bardzo dobrze oceniane przez polskich i zagranicznych gościnnych dyrygentów i solistów, a także przez codziennych użytkowników - muzyków i dyrekcję Filharmonii Świętokrzyskiej. Walory akustyczne sal koncertowych doceniane są również przez publiczność regularnie uczestniczącą w organizowanych tu koncertach…."

dr Jacek Rogala
Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej
im. O. Kolberga w Kielcach

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
„…Zastosowane rozwiązania akustyczne we wszystkich salach wkomponowane zostały w zabytkowy charakter obiektu. (…) Pozwoliły one na uzyskanie świetnej akustyki Sali Koncertowej, która jest jedną z najlepszych sal w Polsce.

(…)Goście przyjezdni podkreślają bardzo dobrą słyszalność na estradzie, a widzowie doceniają efekt dźwiękowy na widowni Sali Koncertowej oraz w pozostałych salach.

Ze względu na rzetelność oraz wysoką jakość prac akustyki sal polecamy Pracownię Akustyczną EWKAkustika wszystkim Inwestorom realizującym obiekty wymagające wysokiego standardu."

Prof. Roman Perucki
Dyrektor Naczelny
Polska Filharmonia Bałtycka
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"Pani Ewa Więckowska - Kosmala wraz z zespołem była autorką profesjonalnego projektu akustycznego Nowej Sali Koncertowej Filharmonii w Zabrzu, która znalazła swą siedzibę w zabytkowym budynku dawnej biblioteki Donnersmarcków.
(...)unikalne, autorskie rozwiązania akustyczne wkomponowane w zabytkowy charakter wnętrza Sali Koncertowej pozwoliły na uzyskanie zupełnie wyjątkowych warunków dźwiękowych przede wszystkim dla słuchaczy, ale również bardzo sprzyjających dla wykonawców.
Naszą sale wykorzystujemy do bardzo wielu, różnych koncertów, kilkakrotnie stała się także sceną dla sztuki teatralnej, co jest tym bardziej istotne, iż aktorzy, co naturalne, występowali bez mikrofonów. Muzycy a także goście przyjezdni podkreślają bardzo dobrą słyszalność na estradzie, widzowie doceniają efekt dźwiękowy na widowni.
(...)Dyrekcja Zabrzańskiej Filharmonii wyraża uznanie dla efektów pracy projektowej Panie Ewy Więckowskiej - Kosmali i zespołu."

mgr Sławomir Chrzanowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Filharmonii Zabrzańskiej

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
„… Pani Ewa Więckowska - Kosmala wykonała w 2008r (…) projekt akustyczny obiektu Hali Wielofunkcyjnej przy al. Bandurskiego 7 w Łodzi o kubaturze 380000 m3 i łącznej widowni na 12 000 osób.
(…) hala widowiskowa charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami dźwiękowymi. Pomimo skomplikowanej architektury i zróżnicowanych funkcji obiektu efekt pracy Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali spełnia wszelkie oczekiwania w zakresie funkcjonalności hali widowiskowo - sportowej.
Rzetelne wykonanie projektu daję nam podstawę do polecenia Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali z Zespołem jako profesjonalnego projektanta akustyki wnętrz i ochrony przed hałasem."

Krzysztof Maciaszek
Prezes Zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. Atlas Arena Łódź

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"Pani Ewa Więckowska - Kosmala oraz Pani Magdalena Czechowska z pracowni EWKAkustika sp. z o.o. wykonały dla firmy Dreamsound projekt adaptacji akustycznej studia do miksowania dźwięku do filmów kinowych (...).
Pomimo pionierskiego charakteru projektu, ze względu na technologię Dolby Atmos, efekt pracy Pań spełnia wszystkie wymagania w opisanym wyżej zakresie. Testy słuchowe jak również poziom hałasu i czas pogłosu wewnątrz pomieszczenia zmierzone po wykonaniu adaptacji akustycznej wg projektu Pań pozwalają stwierdzić, że Pani Ewa Więckowska - Kosmala i Pani Magdalena Czechowska są najwyższej klasy specjalistami."

Kacper Habisiak
Prezes Zarządu
Dreamsound sp. z o.o.

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
„… Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski potwierdza, ze Pani Ewa Więckowska - Kosmala jest autorką zrealizowanego projektu akustycznego Sali widowiskowej i profesjonalnej pracowni elektroakustycznej w budynku Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
Powstała sala widowiskowa spełnia wszystkie wymagania akustyczne dla różnorodnych funkcji: koncertowych, spektakli słowno - muzycznych, konferencyjnych i wykładowych, wspomaganych profesjonalną projekcją filmową.
Sala przeznaczona na ca 150 osób została zaprojektowana jako wnętrze akustycznie bezkierunkowe, z dowolną wzajemną konfiguracją między źródłem dźwięku (wykonawcą) i odbiorcą (słuchaczem). Wprowadzono do Sali widowiskowej ca dwudziestu zróżnicowanych typów drewnianych ustrojów akustycznych, pokrytych jednolitym materiałem, rozmieszczonych równomiernie na ścianach i suficie wnętrza na zasadzie szachownicy. Uzyskane we wnętrzu optymalne, zgodne z założeniami właściwości akustyczne stanowią istotny czynnik w tak szerokim wykorzystaniu Sali widowiskowej. Ustroje akustyczne zaprojektowane dla sali i pracowni akustycznej stanowią autorskie rozwiązania Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali.
Potwierdzamy iż prace projektowe zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Współpraca przebiegała sprawnie i bezkonfliktowo. Praca Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali zasługuje na wystawienie rekomendacji."

Piotr Kowalski
Pełnomocnik Dyrektora d/s Inwestycji i Remontów
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"Pani Ewa Więckowska - Kosmala wraz z zespołem EWKAkustika pracownia akustyczna sp. z o.o. była autorką profesjonalnego projektu akustycznego dla Sali Koncertowej Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów przy ul. Żubardzkiej w Łodzi …Zastosowane prze Panią Ewę Więckowską - Kosmala z zespołem unikalne, autorskie rozwiązania akustyczne we wnętrzu Sali Koncertowej pozwoliły na uzyskanie zupełnie wyjątkowych warunków dźwiękowych dla wszystkich założonych funkcji, przede wszystkim dla słuchaczy , ale również bardzo sprzyjających dla wykonawców, także dla profesjonalnych nagrań w specjalnie zaprojektowanym studio.
… Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi wyraża uznanie dla efektów przy projektowej Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali i zespołu EwkAkustika Pracownia Akustyczna Sp. z o.o."

prof. dr. hab. Cezary Sarnecki
Rektor Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi składa wyrazy uznania pani Ewie Więckowskiej Kosmali wraz z zespołem EWKAkustika pracownia akustyczna Sp z o.o. za profesjonalne wykonanie projektu akustycznego specjalistycznych pomieszczeń ROKEiDM przy al. 1 Maja w Łodzi.
…Zastosowane w obiekcie indywidualnie zaprojektowane, autorskie rozwiązania akustyczne Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali dały naszej Akademii Muzycznej wyróżniające się w kraju możliwości pracy naukowej i dydaktycznej."

prof. dr. hab. Cezary Sarnecki
Rektor Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"…Sala Koncertowa Szkól Muzycznych w Siedlcach (…) jest jednym z najlepszych akustycznie obiektów w Polsce. Cechuje się ona niezwykle dobrą i selektywną emisją fal dźwiękowych, która połączona jest z naturalnym dogłośnianiem dźwięku. Akustyka w Sali koncertowej cechuje się też niezwykłą uniwersalnością. Brzmią w niej bardzo dobrze solowe i zespołowe występy instrumentalistów, ale także soliści wokalni i różnego rodzaju chóry. Należy dodać, iż także w przypadku słowa mówionego akustyka pozwala na nieużywanie sprzętów nagłaśniających, gdyż głos rozlega się swobodnie i bez zniekształceń. Bardzo dużym walorem akustyki Sali Koncertowej ZSM w Siedlcach jest także duża „równomierność" rozlegania się dźwięku, tak że różnica pomiędzy głośnością i barwą dźwięku w pierwszych i ostatnich rzędach Sali jest niemalże nieodczuwalna. Wszystkie ustroje akustyczne zostały doskonale zharmonizowane z wystrojem zewnętrznym Sali w ten sposób, że nie tylko nie są one postrzegane jako „obce ciało", ale wręcz dopełniają walorów estetycznych wnętrza. (..)
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia z wielką przyjemnością i odpowiedzialnością udzielam pełnej rekomendacji Pani Ewie Więckowskiej - Kosmali oraz EWKAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z o.o. …"

mgr Michał Hołownia
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
w Siedlcach

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"… Zaprojektowana Sala mieszcząca 340 miejsc dla publiczności oraz 100m2 estradę koncertową zgodnie z opinią naszą jak i wykonawców koncertujących na tej Sali należy do najlepszych Sal koncertowych pod względem akustyki. Koncertujący w Sali dwukrotnie w bielskiej szkoły muzycznej Kwartet Filharmoników Berlińskich zaliczył tą salę do najlepszych w Europie sal koncertowych pod względem akustycznym. Akustyka tej Sali jest bardzo sprzyjająca dla wykonawców, nagrań audio a przede wszystkim dla słuchaczy.
Jest wspaniale brzmiąca zarówno dla dużych zespołów wykonawczych (orkiestra symfoniczna) jak również zespołów kameralnych i solistów.
Uważamy, że projekt akustyczny tej Sali należy zaliczyć do najlepszych w Polsce."

mgr Andrzej Kucybała
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych im. Stanisława Moniuszki
w Bielsku Białej

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach składa wyrazy uznania Pani Ewie Więckowskiej-Kosmali oraz zespołowi EWKAkustika-Pracownia Akustyczna Sp. z o.o. za terminowe i rzetelne wykonanie projektów technologii akustyki wnętrz dwóch sal koncertowych oraz sal ćwiczeń muzycznych w siedzibie naszej szkoły przy ul. Wojewódzkiej 12. …Wysoka jakość wykonania projektu znalazła uznanie zarówno wśród wykonawców inwestycji jak i osób obecnie korzystających z w/w pomieszczeń."

Artur Jaroń
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"…w budynkach szkoły znajdują się specjalistyczne sale do nauki przedmiotów muzycznych, ćwiczeń oraz Sala Kameralna o bardzo dobrych walorach akustycznych. Powyższa opinia jest poparta specjalistycznymi badaniami akustycznymi jak też subiektywnymi odczuciami muzyków, nauczycieli i uczniów.
Zespół Szkól Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku z pełną odpowiedzialnością rekomenduje Pracownie Pani Ewy Więckowskiej Kosmali EWKAkustika - Pracownia Akustyczna Sp. z o.o…."

mgr inż. Adam Juchnowicz
Dyrektor Zespołu Państwowych szkół muzycznych im. I. Paderewskiego
w Białymstoku

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"…wszyscy nauczyciele korzystający z klasopracowni naszej szkoły są zachwyceni warunkami akustycznymi swoich miejsc pracy. Walory akustyczne projektowanych przez Panią pomieszczeń ciągle nas zachwycają mimo iż jesteśmy już w nowym budynku trzeci rok i zdążyliśmy się przyzwyczaić do tej niebywałej zmiany warunków pracy, nauki i ćwiczeń uczniów.
W związku z powyższym mam ogromną przyjemność udzielić Pracowni Akustycznej EWKAkustika - Pracownia Akustyczna (...) naszych referencji"

mgr Bernard Michniewicz
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Suwałkach

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
„…Sala Koncertowa (…) charakteryzuje się idealną wręcz akustyką pozwalającą na osiąganie zamierzonych celów. Wszyscy pedagodzy naszej szkoły jak również inni słuchacze wydają bardzo pozytywną opinię i są usatysfakcjonowani walorami akustycznymi Sali.
Dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu, rzetelności i profesjonalizmowi Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali oraz zespołowi Jej współpracowników społeczność szkoły oraz miasta zyskała wspaniałą Salę Koncertową na miarę XXI wieku."

mgr Zofia Migdalska
Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
„…Akustyka Sali sprzyja wykonawcom podczas koncertów jak również podczas nagrań audio i audio-video. Dźwięk jest przejrzysty i klarowny(…) Walory akustyczne Sali dostrzegają także słuchacze, dla których koncerty (nawet przy pełnym stanie publiczności) nie wymagają dodatkowego nagłośnienia.
Zgodnie z naszą opinią, a także wykonawców koncertujących w naszej Sali jest ona jedną z najlepszych w Polsce. Bardzo dobrze brzmią duże zespoły, jak i mniejsze składy kameralne oraz soliści…"

mgr Andrzej Antonik
Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy
w Lubaczowie

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"…działalność artystyczną w Filharmonii Kaszubskiej prowadzimy od maja 2013r. Jako organizatorzy zbieramy nieustanne pochwały, co do komfortu słyszalności wydarzeń scenicznych, szczególnie koncertowych, płynące zarówno od zachwyconych widzów, jak i zaskoczonych i zadowolonych z bardzo dobrych warunków scenicznych wykonawców.
Wyraźnie chciałabym podkreślić, że to dzięki tak przemyślanej pracy Pani projektant mamy niezwykle przychylna opinię o naszym obiekcie w środowisku muzycznym. Prawie każdy artysta głośno przed publicznością, spontanicznie deklaruje swoje zadowolenie i chęć ponownego wystąpienia na tej scenie.
Bardzo dziękujemy jako użytkownicy Filharmonii Kaszubskiej i organizatorzy wydarzeń Pani Ewie Więckowskiej - Kosmala za znakomity efekt jej pracy, która pozostawiła w Wejherowie."

Jolanta Różyńska
Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
„… Pani Ewa Więckowska - Kosmala jest autorką projektu akustycznego dwóch salach Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku: dużej sali teatralnej (318 miejsc) oraz sali małych form teatralnych (50 miejsc). (…) Po blisko rocznej eksploatacji obu sal (łącznie ponad 150spektakli) z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że praca została wykonana w pełni profesjonalnie. Obie sale, mimo istotnych różnic architektonicznych i materiałowych, posiadają najwyższe parametry akustyczne. Zarówno aktorzy jak i publiczność podkreślają, że dźwięk rozchodzi się w sposób naturalny, nie ma w nim żadnych zniekształceń (odbicia, echa tłumienia), „wypełnia" cała przestrzeń bez nadmiernego wysiłku emisyjnego ze strony aktorów. Zaproponowane prze p. Więckowską - Kosmalę rozwiązania ustrojów akustycznych oraz zastosowane w nich materiały mają przy tym widoczny walor estetyczny i nie ingerują w ogólną koncepcje wystroju obu sal. Warta podkreślenia jest też otwartość p. Więckowskiej - Kosmali na oczekiwania i sugestie użytkownika budynku i umiejętne łączenie ich z wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Polecam."

Jan Polak
Dyrektor Teatru Impresaryjnego
im. W. Gniazdowskiego we Włocławku

ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
"…Zastosowane prze Panią Ewę Więckowską - Kosmala z zespołem unikalne, autorskie rozwiązania akustyczne we wszystkich powyższych salach prób i we wnętrzu Sali Widowiskowej pozwoliły na uzyskanie zupełnie wyjątkowych warunków dźwiękowych dla wszystkich założonych funkcji, przede wszystkim dla członków Zespołu Mazowsze ale również bardzo sprzyjających dla słuchaczy na widowni i wykonawców na scenie i w fosie orkiestry oraz przeprowadzania nagrań dźwiękowych.
Wyrażamy uznanie dla efektow pracy projektowej Pani Ewy Więckowskiej - Kosmali i zespołu Ewkakustika Pracownia Akustyczna Sp. z o.o."

Włodzimierz Izban
p.o. Dyrektor Naczelny
PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego