ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Sale koncertowe

Sale teatralne i operowe

Studia nagraniowe, radiowe, telewizyjne i filmowe oraz dźwiękowe pomieszczenia specjalistyczne

Szkoły muzyczne

Sale wielofunkcyjne

Hale widowiskowo - sportowe

Kina

Konsultacje akustyczne