ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Kino FEMINA, Warszawa

Pierwszy multipleks z systemem Dolby Stereo w Warszawie i w Europie Wschodniej

architektura: arch. Tadeusz Żera
modernizacja 1996
4 sale kinowe

Dla potrzeb tego kina stworzono autorskie rozwiązania ustrojów akustycznych pozwalających na wyjątkowy odbiór dźwięku filmowego.

Niestety to już historia. Femina w tej postaci przestała istnieć.