ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Politechnika Warszawska

CZITT - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechnika Warszawska
CZITT  - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4

architektura: Dedeco Warszawa

ewkAkustika dla budynku CZITT wykonała  budowlaną ochronę przed hałasem oraz akustykę wnętrz.