ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Nagrodzona w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe