ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Filharmonia Częstochowska

Modernizacja Sali Koncertowej, Nowa Sala Prób Muzycznych

Filharmonia Częstochowska
Modernizacja Sali Koncertowej, Nowa Sala Prób Muzycznych

architektura: Robi Projekt
                   arch. Andrzej Kozielski

Modernizacja Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej obejmowała
wymianę okładzin ściennych, foteli, nową adaptację orkiestronu
oraz elementów muszli koncertowej.
W ramach modernizacji powstała również sala prób orkiestry.