ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Europejskie Centrum Matecznik Mazowsze
w Karolinie

Sala Widowiskowa, Sale Prób, Sala Prób Baletu, Kabiny Tłumaczy

architektura: BPBO BUDOPOL SA, arch. W. Hinc, L. Hinc
otwarcie: 2009

Sala Widowiskowa z możliwością podziału na dwie sale
liczba miejsc: 540
kubatura akustyczna całkowita: 5200 m3