ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Filharmonia Gorzowska

Centrum Edukacji Artystycznej

architektura: BPBO BUDOPOL SA arch. Daniel Frąc
otwarcie: 2011

Sala Koncertowa
liczba miejsc: 600
kubatura akustyczna zmienna: 8000-12400m3

Sala Kameralna / Sala Prób Orkiestry
liczba miejsc: 150
kubatura akustyczna: 1300 m3

Sale prób instrumentów dętych
kubatura akustyczna: 600 m3

Sale prób instrumentów smyczkowych
kubatura akustyczna: 600 m3