ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Filharmonia Opolska im. J. Elsnera

Sala Koncertowa

architektura: ARCH. - STUDIO Sp. z o.o.
Adam Szczegielniak, Krzysztof Szkółka
otwarcie: 2006

Sala Koncertowa
liczba miejsc: 500
kubatura akustyczna: ca5000 m3