ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Filharmonia Zabrzańska

Budynek dawnej biblioteki Donnersmarcków

architektura: RobiProjekt, arch. A. Kozielski
otwarcie: 2010

Sala Koncertowa
liczba miejsc: 200
kubatura akustyczna: 1350 m3