ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Filharmonia Warmińsko - Mazurska
im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Sala koncertowa - współpraca projektowa, konsultacje

architektura: Pracownia Projektowa CONSULTOR Spólka z o.o.
               
akustyka: Piotr Pękala, Ewa Więckowska - Kosmala (konsultacje)

otwarcie: 2011 rok