ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Sala Koncertowa Muza
w Sosnowcu

Modernizacja dawnego kina Muza

architektura: TIM Architekci s.c.  Częstochowa
arch. I. Czerwińska. arch.M. Małasiewicz, arch. T. Borowiecki

Wielofunkcyjna sala koncertowa z możliwością złożenia siedzisk parteru i schowania pod sceną, co daje wiele mozliwości organizowania imprez na płaskiej podłodze.

Scena wyposażona w elementy muszli koncertowej, zapadnie i sztankiety teatralne.