ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Trafostacja Sztuki
przy ul. Św. Ducha w Szczecinie

Sala Wielofunkcyjna koncertowo - wystawiennicza

architektura: Studio A4 Spółka Projektowa
otwarcie: 2013

Sala Wielofunkcyjna koncertowo - wystawiennicza
kubatura akustyczna: 5000 m3