ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Teatr Narodowy

Sala im. Bogusławskiego, Scena przy Wierzbowej im. J. Grzegorzewskiego

architektura: prof. Arch. J. Chmiel, dr arch. Andrzej Prusiewicz

Sala im. Bogusławskiego
Scena przy Wierzbowej im. J. Grzegorzewskiego