ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Teatr Polski w Szczecinie

Przebudowa historycznego budynku i budowa nowego z Salą Teatralno - Koncertową, Teatrem Szekspirowskim i Salą Eksperymentalną

architektura: Atelier Loegler Sp. z o.o.

w fazie projektowania
  • Sala Teatralno - Koncertowa
  • Teatr Szekspirowski
  • Sala Eksperymentalna
  • Wielofunkcyjna Sala Prób
  • Sala Prób Czytanych
  • Sala Prób