ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Siedziba Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Sala Seminaryjna

architektura: BPBO BUDOPOL SA Piotr Stefański, Katarzyna Łachańska - Żegleń
otwarcie: 2011

liczba miejsc: 200
kubatura akustyczna: ca 800m3