ewkAkustika - Pracownia Akustyczna
ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna ewkAkustika - Pracownia Akustyczna

Realizacje

Państwowa Szkoła Muzyczna
im. St. Komedy w Lubaczowie

Sala Koncertowa

architektura: Wiesław Kolbuszewski
otwarcie: 2011

Sala Koncertowa
liczba miejsc: 220
kubatura akustyczna: 1750 m3